Privacyverklaring

Mamuk Paardencoaching, gevestigd Adres Mamuk Paardencoaching, Linda Bax, Tweesluizen 12, Kapel Avezaath, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens.
www.mamukpaardencoaching.nl
Mamuk Paardencoaching
Linda Bax
Tweesluizen 12
Kapel Avezaath
06-51550219

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Mamuk Paardencoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Mamuk Paardencoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar oud.
 • Voor persoonsgegevens van kinderen onder 16 jaar geldt dat deze alleen verwerkt worden met toestemming van ouders dan wel verzorgers.

 

Foto’s worden uitsluitend gepubliceerd bij mondelinge of schriftelijke toestemming van/met de persoon zelf. Bij minderjarigen zal er om mondelinge of schriftelijke toestemming gevraagd worden bij ouders en/of verzorgers. Zodra foto’s verwijderd dienen te worden, stuur dan een e-mail naar info@www.mamukpaardencoaching.nl.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Mamuk Paardencoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.
Mamuk Paardencoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of- systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mamuk Paardencoaching) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Mamuk Paardencoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is (1 jaar) om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Behalve als de wet anders bepaald.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.
Mamuk Paardencoaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Mamuk Paardencoaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mamuk Paardencoaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een anders, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaart op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar linda@www.mamukpaardencoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Mamuk Paardencoaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Mamuk Paardencoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via 06-51550219 of via linda@www.mamukpaardencoaching.nl.
Mamuk Paardencoaching heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.